Protokoll fra Årsmøtet i Åsgårdstrand idrettsforening 16. mars 2016

Postet av Sidsel Jacobsen den 21. Mai 2016

Protokoll fra Årsmøtet i Åsgårdstrand idrettsforening 16. mars 2016

 • Konstituering av årsmøtet:
 • Årsberetninger for 2015 ble lest og møteleder spurte årsmøtet om det var greit at de leste de andre beretningene selv.
 • Regnskap:
 • Budsjett:
 • Utmerkelser:
 • Innkomne forslag:

Leder Hans Otto Tveiten åpnet årsmøtet og ønsket de fremmøtte velkommen.

DAGSORDEN

Konstituering av årsmøtet

– Fastsettelse av stemmetall og

Stemmeberettigede.

– Valg av møteleder

- Godkjenning av møteinnkalling

– Godkjenning av dagsorden

Kaffe

Årsberetninger for 2015

- Hovedforeningen

- Fotballgruppen

- Turngruppen

- Årsrapport fra lagene

Regnskap 2015

- Totalt regnskap for foreningen

Budsjett 2016

- Totalt budsjett for foreningen

Utmerkelser

Innkomne forslag

Valg

 • Fastsettelse av stemmetall og stemmeberettigede: 13 stk, 15 fremmøtte.
 • Årsmøtet valgte Robert Jacobsen til møteleder, og Sidsel Jacobsen som referent.
 • Møteinnkallingen ble godkjent
 • Årsmøte valgte Karin Bosseng og Cecilie Arnesen til om godkjenning og underskriving av protokoll
 • Dagsorden ble godkjent av årsmøtet.

Det ble påpekt at det årsberetningen fra Hovedstyret at driftsavtalen med kommunen ble evaluert 08.10.2015 og ikke i 2016 som det stod i årsberetningen. Antall medlemmer er heller ikke 318, men 308. Dette er en økning på 7 stk. fra 2014.

Vedtak: Årsberetningen fra Hovedstyret, fotballgruppa, turngruppa og lagene godkjennes med de endringene på årstall og medlemstall som var feil i Hovedstyrets beretning.

Hans Otto Tveiten gikk igjennom regnskapet.

Det ble etterlyst Baneregnskap for 2015, da det på årsmøtet 2014 ble fattet vedtak om at Baneregnskapet skal være med i årsregnskapet for 2015. Baneregnskapet er skilt ut fra årsregnskapet, men ble ikke presentert på årsmøtet for 2015.

Revisor leste revisjonsberetningen og etter spørsmål rund regnskapet og forslag om fjerning av inaktive kontoer ble regnskapet tatt opp til avstemming.

Vedtak: Regnskapet godkjennes med følgende endringer.

 • Baneregnskapet skal være et eget regnskap, dette blir utarbeidet og lagt ut på ÅIFs hjemmesider.
 • Alle kontoer som er inaktive fjernes fra regnskapet.

Budsjettet ble lagt fram av Hans Otto Tveiten, etter en kort diskusjon, ble budsjettet tatt opp til avstemning.

Vedtak: Budsjettet ble godkjent.

Pokalkomiteens stendige sekretær, sto for utdeling sportslig og administrativ innsatspokal for 2015 til Siv Therese Andersen, for sportslig innsats, og Elisabeth Brekke for administrativ innsats.

Nytt av året var utdelingen av prisen «Årets navn» som skal gå til en person som har utmerket seg i året som har godt med et sterkt engasjement. Årets navn 2015 ble Ove Lysell for stort engasjement i forbindelse med oppussing av klubbhuset og loppemarkedet.

Forslag til årsmøtet 16.03.2016

1 Hovedstyret ber om årsmøtets samtykke til å fortsette arbeidet for å bli godkjent som kvalitetsklubb. Ref. tidligere avholdt møtet på klubbhuset for alle trenere/lagledere og foreldrekontakter.

Godkjent

2 Hovedstyret foreslår at foreningen går tilbake til den gamle ordningen med å velge fotball/turngruppens sammensetning på årsmøtet.

Godkjent.

3 Hovedstyret ber om samtykke til å utarbeide en fullmaktmatrise i samarbeid med revisor. Denne matrisen har revisor etterspurt i 2 år.

Motforslag fra Revisor Roy Kenneth Skulstad- Hansen: Punktet strykes da man ikke trenger et årsmøtevedtak på dette.

Forslaget fra Roy Kenneth ble enstemmig godkjent.

4 Dersom forslag 2 godkjennes vil hovedstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte ultimo april for å godkjenne de foreslåtte gruppestyrene.

Vedtak: Ordlyden på forslaget endres til følgende:

Dersom forslag 2 godkjennes vil hovedstyret innkalle til ekstraordinært årsmøte i løpet av våren2016 for å godkjenne de foreslåtte arbeidsgruppene.

Godkjent

7. Valg:

Valgkomiteen har bestått av Jim Arnesen og Robert Jacobsen.

Robert Jacobsen forteller om prosessen rundt arbeidet til valgkomiteen, og samtidig informerer årsmøtet om at han og Jim trekker seg ut av valgkomiteen.

Valgkomiteens innstilling:

Leder: Hans Otto Tveiten (gjenvalg- velges for 2 år) Gjenvalgt.

Nestleder: Ove Lysell- ikke på valg.

Kasserer: Elisabeth Brekke (gjenvalg- velges for ett år) - Gjenvalgt.

Sekretær: Sidsel Jacobsen – ikke på valg.

Styremedlem 1: medlem turngruppa (velges for to år) - ingen valgt.

Styremedlem 2: Medlem fotballgruppa Robert Jacobsen- ikke på valg.

Styremedlem 3: Ingen valgt.

Styremedlem 4: Ingen valgt.

Revisor: Gunnar Førde- Ny, valgt.

Vedtak: Styret får fullmakt av årsmøtet til å sette inn en ny valgkomite.

Karin Bosseng Cecilie Arnesen Sidsel Jacobsen, referent


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline