Klubbhåndbok

av Sidsel Jacobsen


ÅIFs klubbhåndbok er ment for å være et verktøy for alle medlemmer og tillitsvalgte i ÅIF. Her skal du finne ÅIFs visjon og verdigrunnlag, sportsplan, rollebeskrivelser osv.

Klubbhåndboken er under utvikling og er derfor fremdeles mangelfull.

Rollebeskrivelse for lagleder og foreldrekontakt

Rollebeskrivelse trener

Politiattester

Powered by: Bloc