Styret


ÅIF hovedstyret


              

Leder

Kari Aakre.

Nestleder

Ove Lysell

Økonomi

Nils Wiersdalen

Sekretær

Esben Sand Aasen 

Styremedlem

Willy Nilsen

Styremedlem 

Medhi Izadifar

Styremedlem (fotball)
Torjus Næss
Styremedlem (allidrett):
Stian Nilsen/Ragnhild Kvarberg (Veksler på inntil èn kandidat er funnet/på plass)


 Arbeidsgruppe ÅIF Fotball


                

Leder

Torjus Næss

Sekretær

Anne Tanum

Fiks ansvarlig

Hans Otto Tveiten 

Overgangsansvarlig

Hans Otto Tveiten 

Materialforvalter

Tom Brunstad 

Banedisponering

Knut Torget 

Sportslig leder seniorfotball

Markus Aasland

Sportslig leder junior- og barnefotballJan Broms

Ansvarlig "Jenteløftet" 

Tormod Spangelo


I tillegg kommer:


    

Kiosk ansvarlig

Aashild Skulstad Hansen/ 

Lise K. Sæbø Utleie av klubbhuset

Ove Lysell
Valg av valgkomité for neste års styre


Ove Lysell         Velges for 2 år

Willy Nilsen      Velges for 2 år

Stian Nilsen      Velges for 2 år

Powered by: Bloc