Medlemskontingenter


Medlemskontingenter for 2016 basert på vedtaket på årsmøtet i mars 2017

Fotball Kontingent ÅIF Forsikring Tren.avgift Forslag 2017 Lodd(nytt) Ny total 2017
Senior 350 400 1150 1250 250 2250
Studenter 350 400 600 750 250 1750
Old Boys 350 300 900 1000 250 1900
Damer 350 300 900 1000 250 1900
G17 - 19 350 300 900 1000 250 1900
G15 - 16 250 900 1100 1350
G13 - 14 250 900 1100 1350
G12 250 800 1000 1250
G11 250 800 1000 1250
G10 250 800 1000 1250
G09 250 700 900 1150
G08 250 700 900 1150
G07 250 700 900 1150
G06 250 700 950
J03 - 04 250 800 1100 1350
J07 250 900 1150
Turn Kontingent ÅIF Tren.avgift
Allidrett 3 år Vår 125 100 225
Allidrett 3 år Høst 125 100 225
Allidrett 5 - 6 år Vår 125 100 225
Allidrett 5 - 6 år Høst 125 100 225
Rytmisk sportsgym vår 250 300 550
Rytmisk sportsgym høst 500 300 300
Aerobic Vår 350 900 950 1300
Aerobic Høst 900 950 950
Slynge - Herrer Vår 350 450 500 850
Slynge-Herrer Høst 450 500 500
Kvinnelige veteraner vår 350 500 850
Kvinnelige veteraner høst 500 500
ÅIF Kontingent
Ikke aktive 350 350
Støttemedlemmer 200 200


I tillegg må medlemmene selge lodder for min. kr. 200,- i ÅIFs årlige medlemsutlodning. Seniorlagene, inkludert old boys og damelaget betaler et tillegg til kontingenten istedenfor loddsalg.

Levert av IdrettenOnline