Retningslinjer for ungdomsfotballen


Fotballforbundet har to mål for ungdomsfotball:

  1. Vi skal ta vare på alle – vi skal legge forholdene til rette sånn at flest mulig blir i fotballmiljøet lengst mulig.
  2. Vi skal gi talentene våre best mulige forutsetninger til å bli gode spillere.


For å få til dette bygger ungdomsfotballen på tre grunnverdier:

  • Medbestemmelse
  • Differensiering
  • Breddeformelen: Trygghet + Mestring = Trivsel


Les mer om dette i Fotballforbundets retningslinjer.


Levert av IdrettenOnline