Politiattester


Styret i Norges Idrettsforbund og Norges olympiske og paralympisk komite vedtok 10. mars 2008 at alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige (under 18 år) eller mennesker med utviklingshemming skal ha politiattest.


For oss betyr det at alle trenere, lagledere og andre som har et tillits- eller ansvarsforhold overfor barn og ungdom må ha en politiattest. Denne må lages spesielt for ÅIF.


Prosessen i korte trekk:

  1. Dersom du trenger politiattest må du først få en formålsbekreftelse fra ansvarlig for politiattester i ÅIF. Han trenger din fødselsdato for å lage denne.
  2. Du sender selv inn søknad om politiattest via https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/. Selve attesten sendes til deg i posten.
  3. Du må fremvise attesten for ansvarlig for politiattester i ÅIF som registrerer deg i ÅIFs register over politiattester. Selve attesten må du ta vare på selv.


Ansvarlig for politiattester i ÅIF er Robert Jacobsen, telefon: 95067177, e-post: robejaco@online.no.


Personer som ikke leverer politiattest eller har anmerkninger på attesten, skal ikke gis oppgaver som innebærer et tillits- elleransvarsfold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming.


Levert av IdrettenOnline